Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

Top 5 skojarzeń

miejsce 1. - "to blame"


to blame - winić  blame -wina


to blame sb for sth - winić kogoś o coś /obarczać winą za coś
to blame sth on sb  - zrzucać winę za coś na kogoś


skojarzeniemiejsce 2. - "to command - to obey"


to command - dowodzić
to obey - wykonywać (np. rozkazy)
skojarzenie

tekst dostępny na stronie, po rozwinięciu "Pokaż więcej""miejsce 3. - "to astonish"


to astonish - zadziwiać, zaskakiwać


                         on kupił Astona
ona jest zaskoczona, zadziwiona
                               „astonished”

angielskimiejsce 4. - "u kaczuszki są dwie nóżki"


to follow - podążać    ./audio/7685614.mp3

skojarzenie dotyczy liczby liter "l" w słowie "follow"
są 2 litery "l", bo u kaczuszki są dwie nóżki!skojarzeniemiejsce 5. - "Follow me."


Zdarzenie miało miejsce w czasie operacji pod Arnhem, wrzesień 1944 roku.
Polacy wylądowali na południowym brzegu Renu, w pobliżu miejscowości Driel.


Stanisław Sosabowski, Droga wiodła ugorem, Wspomnienia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990 

"Z dołączeniem do Brygady pancernego oddziału rozpoznawczego 30 Brytyjskiego Korpusu, wiąże się sprawa tzw. damskiego roweru, która bodajże przeszła już do legendy.

Historia tego „damskiego roweru” była opisywana w prasie polskiej. A było to tak: Około południa otrzymuję meldunek z południowo-zachodniego odcinka obrony, że dotychczasowe natarcie piechoty niemieckiej z tego kierunku jest wzmocnione niemieckimi wozami pancernymi. Poza „piatami” – moździerzami ppanc. należącymi do wyposażenia kompanii spadochronowych, których zasięg nie przekracza 100 jardów, nie miałem żadnej innej broni ppanc. Nasz dywizjon ppanc., który lądował na szybowcach, znajduje się na północnym brzegu Renu i stacza walkę w ramach Brytyjskiej Dywizji Powietrznej. Jestem w sytuacji krytycznej. Wtedy wpada mi do głowy, że przecież mamy wozy rozpoznawcze 30 Korpusu. Są one uzbrojone w działa. Zwracam się do kapitana dowodzącego tym rozpoznaniem, aby mi przyszedł z pomocą. Z początku odmawia. Tłumaczę mu, że to przecież wspólny jego i mój interes. Ostatecznie się godzi. Pyta dokąd ma iść. Aby mu pokazać dokąd i wrócić na posterunek niezbędny jest środek lokomocji. Są nim tylko rowery dostarczone nam przez ludność Drielu. 

Pod ścianą domu, w którym mieści się moje dowództwo, stoi oparty rower –okazuje się, że damski. Siadam nań i krótko, zwracając się do wozów pancernych, mówię: „Follow me”. I poprowadziłem je do zagrożonego rejonu.
W okresie Bożego Narodzenia 1944, już na terenie Anglii, otrzymałem między innymi kartkę świąteczną od jednego ze znajomych brygadierów brytyjskich. Na niej misternie ręcznie wyrysowany był damski rower. Pod nim tylko dwa słowa: „Follow me”.

I w późniejszych latach ukazywała się w formie karykatury moja postać pochylona na damskim rowerze; za mną zarys czołgu brytyjskiego, a pod karykaturą podpis: „Follow me”.”

    skojarzenie


powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu