Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

skojarzenia

Skojarzenia

Skojarzenia to kategoria bardzo szeroka. To elementy wszelkiego rodzaju (zestawienia słówek, grafika, skojarzenie wymowy różnych słówek) - "małe historie", które mogą pomóc w zapamiętaniu słówek. Mogą to być zarówno uchwycone prawidłowości lub wręcz odwrotnie - nieprawidłowości. Rodziny: czasownik - rzeczownik - przymiotnik, przysłówek; czasowniki, o których nie wszyscy wiedzieli że istnieją - choć dobrze znali rzeczownik; rymowanka czy wierszyk na poziomie 3 latka (nie ujmując niczego trzylakom). Skojarzenie nie musi być mądre - musi mieć potencjał zapadania w pamięć. Publikujemy zawsze, gdy dostrzegamy ten potencjał!

Podsumowując, skojarzenie może być czymkolwiek, byle pomagało zapamiętać słówko.

Aktualna liczba skojarzeń mieści się w przedziale 0-50. Wszystkie są dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników.Minister Zdrowia ostrzega.
Przeglądanie skojarzeń może wpłynąć na kondycję psychiczną Użytkownika.
powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu