Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

rozwój

Generatorek

Dostępne dla każdego narzędzie do tworzenia zestawów do offline, na każdy temat.

Generatorek

dev

Narzędziem rozwijania własnego zasobu słownictwa Użytkownika, niezależnie od zawartości pobranej ze stron serwisu, jest generatorek.

Generatorek jest prostym narzędziem online, dostępnym dla wszystkich na stronie głównej, bez konieczności zalogowania. W oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu, dochodzi do utworzenia zestawu w formie zbliżonej do tej, jaką mają ściągane z serwisu katalogi zip. Zestaw do offline z generatorka nie będzie zawierał grafik (zamiast tego „puste” pliki jednopikselowe) oraz dźwięków (zamiast tego „puste” pliki dźwiękowe w formacie mp3). Zestaw utworzony w generatorku będzie można uzupełniać o własne grafiki i dźwięki, zastępując odpowiednie pliki (podobnie jak można zamienić grafikę i dźwięk w zestawie pobranym z serwisu).

W przeważającej liczbie przypadków powstanie problem braku dźwięków. Użytkownik powinien liczyć się z tym, że jego zestawy będą trwale nieudźwiękowione. Rozwiązanie takie nie jest idealne, ale mimo wszystko warto z niego skorzystać. Wciąż dostępne są zalety dwóch trybów pracy (przejścia krok po kroku i pokazu slajdów) oraz łatwość uruchamiania (po uprzednim podłączeniu hiperłączem do własnej strony startowej offline).

Wydaje się, że rozwój własnych zasobów w formie proponowanej przez lingmax.eu jest rozwiązaniem dobrym, będącym o krok przed tradycyjną formą zeszytu ze słówkami. Porównanie zeszytu i zasobu zgromadzonego w offline jest jak najbardziej na miejscu. Cel stosowania obu rozwiązań jest identyczny.powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu