Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

odrębne potraktowanie procesu nauki słówek

Nauka języka, w szczególności dużej grupy słówek, to proces raczej długotrwały, wystawiony na ryzyka (w tym utraty motywacji). To, jak nie przymierzając, zdobywanie średniowiecznego zamku. Spory wysiłek!

Wśród odwiedzających tę stronę są zapewne osoby, które uczyły się języka, ale rezultaty tej nauki, w ich własnej ocenie, wypadają dość blado. Przyczyn tego może być wiele. Uczymy się w grupach, w przedszkolu, szkole, na kursach, zmieniają się nauczyciele, książki, często się cofamy, gdyż poziom jest dostosowywany do średniego w grupie, nie do nas indywidualnie. Ciężko nam określić swoją pozycję w całym procesie. Do tego uczymy się wielu pojęć, by za chwilę część z nich po prostu zapomnieć. Co wiemy? Co wiedzieliśmy? Nieustannie poznajemy słówka i zwroty. Gubimy je. Denerwuje nas to. Nie ma ich pod ręką wtedy, gdy mamy chwilę czasu na wykonanie powtórki odświeżającej pamięć. W skrajnym przypadku może się w tej sytuacji pojawić skojarzenie z Syzyfem. Nasz kamień też jest ciężki i wciąż wyślizguje się z rąk. Stąd tylko krok do utraty motywacji, znużenia i obwiniania siebie o słabość.

Nie mamy cudownego eliksiru na te wszystkie kłopoty. Mamy narzędzie, które może wspomóc indywidualny wysiłek uczącego się. Warto tu powtórzyć to, o czym była mowa w części: pomysł. Chodzi o odpowiedzialność i wysiłek uczącego się. Lingmax.eu to narzędzie do nauki słówek. Uczyć trzeba się samemu.zamek


Użytkownikowi proponujemy:

1. potraktowanie odrębnie nauki dużego zasobu słówek - autonomizacja, uniezależnienie tego procesu od innych aktywności związanych z nauką danego języka,

2. utworzenie w offline zasobu - personalizację i rozwijanie go,

3. mierzenie postępu w nauce języka miarą przyswojonych słówek z zasobu.

wyodrębnienie

Zacznijmy tym razem od końca: zyskiem z wysiłku uczącego się w oparciu o zasób offline jest uzyskanie - POZYTYWNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, a prościej swoistej pętli, w której dobry wynik - osiągany postęp w nauce motywuje do dalszej nauki, która przynosi dobry wynik - osiągany postęp w nauce, który... Uczę się, widzę postęp, tym chętniej uczę się. Postęp mnie nakręca i skłania do wysiłku. Z czasem nastąpi zauważalna poprawa rozumienia przekazu w języku angielskim (z TV lub innego źródła), co dodatkowo wzmocni pozytywne sprzężenie zwrotne. Odrębne potraktowanie nauki słówek uniezależni nas od zmian programowych, wahnięć poziomu grupy, zmiany podręcznika, negatywnego wpływu przerw w nauce itp. Tworzymy autonomiczną przestrzeń indywidualną, w której - cofanie się będzie wynikało tylko z zapominania przyswojonego materiału. Ale jeśli zasób będzie łatwo dostępny (po kilku kliknięciach) koszt zapominania łatwiej nam będzie zaakceptować.

Jeśli Użytkownik zapomni słówka, dzięki zgromadzonym zasobom offline z szybkim dostępem, zawsze będzie mógł wrócić do zestawu, który kiedyś dobrze poznał. Odświeżenie znajomości z hasłem, dzięki powiazaniu ze znaną nam już grafiką i dźwiękiem, w sensie wysiłku intelektualnego, będzie kosztować niewiele. Ledwie część z tego, co poznanie nowego słówka.
Istnienie indywidualnego zasobu offline Użytkownika to także swoiste koło ratunkowe dla tych, którzy "zarzucą" totalnie język, a po pewnym czasie będą chcieli wrócić do nauki albo po prostu przypomnieć sobie to, co już poznali. Łatwiej będzie przywrócić blask dawnej znajomości dzięki zasobom pozyskanym kiedyś z lingmax.eu (i rozwijanym we własnym zakresie – jeśli do tego doszło). Regulamin serwisu w zakresie zawartości pozyskanej do offline pozwala na jej dożywotnie wykorzystywanie przez Użytkownika.

W związku z postulatami: potraktowanie odrębnie nauki dużego zasobu słówek, uniezależnienie tego procesu od innych aktywności związanych z nauką danego języka, mierzenie postępu w nauce języka miarą przyswojonych słówek, szczególnego znaczenia nabiera możliwość wykorzystania strony startowej w formacie arkusza kalkulacyjnego do liczenia słówek z zestawów przyswojonych i planowania całego procesu nauki. Więcej na ten temat w ponadprzeciętne możliwości w zakresie elastyczności/personalizacji narzędzia. Warto jednak powtórzyć, że o ile profil w serwisie (1000, zamek, tabela) jest formą wizualizacji zasobu udostępnionego w serwisie, o tyle w ramach prywatnej strony startowej Użytkownik może pokusić się o odzwierciedlenie zasobu (na jednej zakładce) i/lub układu odzwierciedlającego swoją, planowaną kolejność poznawania słówek w zestawach (na drugiej zakładce). Przypisanie ściągniętych zestawów nie tylko do własnego układu kategorii, ale i do kolejnych etapów poznawania może uporządkować proces nauki w czasie. Użytkownicy potrzebujący zwizualizowanej „mapy drogowej” procesu mogą być usatysfakcjonowani.

Wsparcie nauki języka angielskiego poprzez uporządkowanie procesu poznawania solidnego zasobu słówek, bazujące na dobrej stronie startowej, zwiększa szanse na końcowy sukces. Wymaga to pewnego zaangażowania ze strony Użytkownika (trzeba obmyślić układ własnej strony startowej, ustawić hiperłącza do plików rozpoczynających pokaz slajdów i przejście krok po kroku). Uporządkowanie procesu i określenie jego indywidualnej ścieżki, czynią go odporniejszym na czynniki ryzyka (w tym utrata motywacji).

O rozwijaniu zawartości we własnym zakresie można przeczytać tu: możliwości rozwojowe.powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu