Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

czas - problem z rzadkimi zasobami 

Zazwyczaj brakuje nam czasu. Cenimy go. Jeśli coś robimy, powinniśmy robić to z poszanowaniem czasu, czyli efektywnie w sensie czasowym. Dotyczy to też nauki.

Każda z osób ma indywidualne możliwości w zakresie przyswajania określonego zasobu wiedzy, zapamiętywania poszczególnych pojęć. Każdy potrzebuje na to własnej miary czasu. Jeśli prawdziwym jest założenie o wsparciu zapamiętywania zawartością multimedialną, to można powiedzieć że lingmax.eu pozwala zaoszczędzić czas na poziomie jednostkowej operacji zapamiętywania.

Współczesny człowiek żyje szybciej i w tym przyspieszonym rytmie powinien mieć możliwość, jeśli chce, uczyć się. Powinien pracować w swoim tempie, nie będąc limitowanym przez wolne narzędzie lub środowisko (np. łącze, obciążony serwer, wolno pracujący program). Dla sprostania temu wymaganiu kluczowy jest tryb offline. Zawartość zebraną na własnym komputerze Użytkownik może przeglądać bez zbędnych strat czasu na łączu i serwerze. Jest to o tyle istotne, że szerokopasmowy Internet dopiero upowszechnia się na polskim rynku. Jeśli ktoś chce „przechodzić przez słówka” szybko - narzędzie powinno mu na to pozwolić. Nie jest bez znaczenia, czy w ciągu 15 minut jesteśmy w stanie "przejść" 40 czy 100 słówek (innymi słowy "przeklikać" odsłuchując dźwięki i oglądając obrazki z 2 czy 5 średniej długości zestawów). Korzystanie w trybie offline z zestawów pobranych z lingmax.eu może być szybkie, wolne od niepotrzebnych strat czasu.

Projektując strony lingmax.eu staraliśmy się uprościć nawigację. Chcieliśmy uniknąć niepotrzebnych przewinięć paska i zbędnych kliknięć. Stąd dźwięk z angielską wymową "odpala się" wraz z załadowaniem strony z angielskim słówkiem. Wierzymy, że przy setkach czy tysiącach powtarzanych operacji pozorne detale nabiorą znaczenia (wartość oszczędzonego czasu Użytkownika).

Jeśli przyjąć, że korzystanie z lingmax.eu (w tym zasobu offline) jest alternatywą wobec nauki na dodatkowych lekcjach czy kursach, to w rozważaniach o oszczędności czasu można uwzględniać i ten przeznaczany na dojazd do i przyjazd z miejsca prowadzenia zajęć. W sumie to sporo czasu oszczędzonego uczącemu się, a nierzadko i jego opiekunowi, który zapewnia transport.

girl


powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu