Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

uporządkowanie przestrzeni słownictwa

Myśląc o potrzebie przyswojenia dużego zasobu słownictwa można doznać uczucia pewnej bezradności wobec ogromu zadania, które przed nami stoi (materiału do przyswojenia). Jesteśmy my i olbrzymie, bezkształtne kłębowisko. Jak się do tego zabrać?

Na początek lingmax.eu oferuje próbę uporządkowania:
1. materiału na poziomie obszarów tematycznych (profile),
2. słówek w obrębie obszarów tematycznych (zestawy).

Odpowiednikiem w offline profili opisanych poniżej jest strona startowa, o której można przeczytać w: ponadprzeciętne możliwości w zakresie elastyczności/personalizacji narzędzia

profile

Wynikiem próby uporządkowania słownictwa na poziomie obszarów są profile - układy kategorii tematycznych. Ich zadaniem jest graficzne przedstawienie rozwiązania problemu. Zasób serwisu to ponad 7000 słówek. Dostępne online profile: zamek i tabela obsługują pełen zasób słówek prezentowany w serwisie. Profil 1000 dotyczy zawężonego zbioru. W tym przypadku zestawów jest mniej, co pozwoliło umieścić całą nazwę zestawu w treści linku. Dwa pierwsze profile są dość obszerne. Aby mogły zmieścić się na niedużej stosunkowo powierzchni zastosowaliśmy nazwy krótkie (najczęściej numer). Za cenę czytelności otrzymaliśmy „zwarty widok". Pełna nazwa zestawu jest dostępna dopiero po najechaniu myszą na link (konieczna jest obsługa java script przez przeglądarkę).

Użytkownik ma możliwość budowy własnego profilu (porządkującego zawartość i umożliwiającego szybkie "odpalanie" zestawów) na swojej stronie startowej w zasobach offline. Profile w serwisie można traktować jako jeden z możliwych układów kategorii.


profil 1000
zamek

profil tabela
zamek

profil zamek
zamek

zestawy

Rezultatem próby uporządkowania słownictwa wewnątrz obszarów są zestawy. Liczą średnio po 20 haseł. Dzięki zestawom można uczyć się szybciej. Jednostka, jaką jest zestaw, jest dogodna do tworzenia odpowiednich porcji wiedzy przewidzianych do nauki w czasie jednego kontaktu z zasobami (offline lub online).

Użytkownik może stosować zestawy własne w swoich zasobach offline lub podczas pracy online. Zestawy własne mogą mieć długość do 50 haseł. Można wpływać na kolejność poszczególnych elementów w zestawie. W trybie online może istnieć jednocześnie maksymalnie 5 zestawów własnych jednocześnie.

Zestawy z serwisu lingmax.eu oznaczone niższymi numerami powinny zawierać ważniejsze słówka, bardziej popularne i częściej używane. Nie jest to jednak żelazną regułą. Niekiedy, w zestawach o niższych numerach znajdują się trudniejsze słowa, ale o znaczeniu ogólnym dla danego obszaru. Dodatkowo, zwłaszcza wśród słów mniej znanych trudno o ustalenie hierarchii. Trzeba przyznać, że przydział do zestawów jest mocno uznaniowy. Użytkownik, choćby przez mechanizm zestawów własnych, sam może wybrać to, co go interesuje i w jakim układzie.

Informacje o możliwościach w zakresie personalizacji znajdziesz tu: ponadprzeciętne możliwości w zakresie elastyczności/personalizacji narzędzia, a o możliwościach rozwijania zasobów w tym miejscu: możliwości rozwojowepowrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu