Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

pomysł

Pomysł na skuteczne "dobranie się" do języka angielskiego jest prosty - należy opanować dużo słówek, zaczynając od najpopularniejszych, najprostszych by z czasem dojść do tych coraz trudniejszych.

Dlaczego tak?
Naukę języka można uprościć do trzyelementowego zbioru: słownictwo, gramatyka, konwersacje. Gramatykę można poznać stosunkowo szybko. Zaryzykuję: 2 miesiące intensywnej nauki z dobrego repetytorium (dla osoby o możliwościach intelektualnych przeciętnego licealisty). Konwersacje polegają na rozumieniu przekazu, który do nas trafia i odpowiedniej naszej reakcji. Przy jednym i drugim potrzebna jest znajomość słownictwa: do odkodowania przychodzącego przekazu i zakodowania komunikatu zwrotnego. Stąd słownictwo jest bazą dla udanej konwersacji. Solidnie dużego zbioru słówek nie jesteśmy w stanie nauczyć się szybko. Zajmuje to znacznie więcej czasu.

Ktoś, kto chce poznać język, powinien solidnie wziąć się za słówka. Im wcześniej rozpocznie naukę tym lepiej (zachowując przy tym zdrowy rozsądek w stosunku do małych dzieci). Wyznaczając sobie za cel opanowanie np. 10.000 słówek. Z takim zasobem łatwiej będzie o satysfakcję z przyswajania dodatkowych znaczeń, skojarzonych treści i tego wszystkiego, co decyduje o tym, iż nasza znajomość języka nie jest powierzchowna ("szerokie spektrum znaczeń i kontekstów" termin zaczerpnięty z artykułu, o którym mowa poniżej).
Swoją drogą, cóż to dokładnie znaczy "poznać język"? Każdy może rozumieć ten nieostry termin inaczej. Np. jako: rozumienie 85% z mieszanego przekazu telewizyjnego (różne programy i filmy) lub umiejętność obsłużenia sensowną komunikacją werbalną (nie gestami) wakacyjnego pobytu w kraju zamieszkałym przez ludność anglojęzyczną.

Na postrzeganie tego zagadnienia w sposób zaprezentowany w niniejszym tekście i na dołączonej grafice, wpływ miał artykuł autorstwa prof. Leona Szkutnika pt. " JAK NAUCZYĆ SIĘ OBCEGO JĘZYKA?" Wiedza i Życie, 11/1997.

Artykuł pochodzi z 1997 roku. W wielu miejscach słowo "telewizja" chciałoby się zastąpić terminem "Internet". W kontekście tez zawartych w tym artykule, lingmax.eu jawi się jako narzędzie "osiągnięcia poziomu znajomości języka umożliwiającego lekturę i oglądanie telewizji."
W cytowanym powyżej artykule mowa o doborze tekstów. Lingmax.eu, na sam początek (początek początku) proponuje proste słówka, czasem zwroty.

I jeszcze cytat ze wspomnianego artykułu: "Warto podkreślić, że w przypadku nauki na poziomie elementarnym (...) główny ciężar przypada na pracę własną". Zbyt często w nauce języka oczekuje się, że szkoła albo kurs "mnie tego nauczy". Odpowiedzialność za naukę spoczywa na uczącym się (w przypadku małych dzieci na rodzicach). Z tej perspektywy szkoła, każdy kurs czy serwis lingmax.eu to tylko narzędzia. Odpowiedzialność ponoszę ja - uczący się. Tak, jak to ja będę w przyszłości korzystał z owoców tej wiedzy.

nauka_lingmax1nauka_lingmax2


powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu