Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

tryb online i offline

online

Tryb online jest najbardziej naturalny dla Użytkownika w sieci, oznacza korzystanie z zawartości dostarczanej wprost z serwera w trakcie przeglądania stron serwisu. O komforcie Użytkownika w kontakcie z zawartością serwisu, odbieraną tą drogą, decydują sprawność oprogramowania serwisu i parametry serwera oraz aktualna przepustowość łącza.Zalety trybu online:
• nie ma potrzeby ściągania, rozpakowywania zawartości, podłączania do strony startowej; zawartość online jest dostępna w łatwy sposób, po kilku kliknięciach,
• zawsze ma się do dyspozycji najbardziej aktualną wersję zestawów z serwisu.

online

offline

Tryb offline – korzystanie z zawartości bez połączenia z serwerem.
Przeglądarka internetowa może odczytywać kod html plików zamieszczonych na serwerach w sieci lub znajdujących się w pamięci komputera Użytkownika. Aby zawartość dostarczona przez serwis mogła się znaleźć w pamięci komputera Użytkownika musi zostać pobrana (ściągnięta) z serwisu. Zestaw do ściągnięcia to katalog spakowany (w formacie zip) zawierający pliki, w tym głównie z kodem html, pliki audio i obrazki. Aby poprawnie zadziałała zawartość offline musi zostać rozpakowana na komputerze Użytkownika. Ściągnięty zestaw zawiera pliki z kodem do pokazu slajdów i do przejścia krok po kroku. Zestaw przykładowy, dostępny bez zalogowania na stronie lingmax.eu, zawiera dodatkowo szablon strony startowej (plik w formacie arkusza kalkulacyjnego). Przed spakowaniem katalogu Użytkownik ustawia parametr decydujący o długości przerwy między slajdami dla pokazu slajdów (dla zestawu przykładowego ta funkcjonalność jest niedostępna).UWAGA!
Istnieje tygodniowy limit dla ściągnięć zestawów z serwera (dokładniej: liczone są operacje przygotowania zestawów do ściągnięcia). Wynosi on 10 na tydzień.

ofline

Zalety trybu offline:
• szybszy dostęp do zawartości niż w trybie online (podczas przeładowania stron nie będzie tracony czas na opóźnienia wynikłe z pracy serwera lub słabej przepustowości łącza; ważne, bo obrazki to stosunkowo duże pliki),
• możliwość personalizacji zawartości zestawu, w tym możliwość przypisania do słówek własnych obrazków,
• uwolnienie się od konieczności kupowania kolejnych subskrypcji serwisu lingmax.eu (ściągnięta zawartość zostaje przy Użytkowniku dożywotnio),
• ograniczenie problemu limitów transferu danych i kosztu z tym związanego – w tych przypadkach, gdy Użytkownik ma dostęp do sieci z limitem transferu,
• własne uporządkowanie zestawów - strona startowa (szablon strony startowej w offline więcej na ten temat w:elastyczność/personalizacja).


najefektywniejszy tryb pracy

Najefektywniejszy sposób pracy z zawartością z serwisu lingmax.eu to tryb mieszany, wykorzystujący okresowe wizyty na stronach serwisu (tryb online) i bieżącą pracę z zestawami (offline). Tryb offline wydaje się być wygodniejszy i szybszy, zawartość pozostaje przy Użytkowniku po wygaśnięciu abonamentu.najefektywniejszy tryb pracy


powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu