Lingmax.eu

Jesteś zalogowana/y jako:

Do końca okresu abonentowego pozostało: dni

Generatorek

Generatorek to darmowe narzędzie pozwalające tworzyć zestawy do pobrania przez Użytkownika i przeglądania (po rozpakowaniu) w przeglądarce internetowej. Treści są dostępne w trybach:
* pokazu slajdów - strony wyświetlają się samodzielnie lub
* krok po kroku- kolejne strony uruchamiane są klikaniem.

Generatorek jest przeznaczony nie tylko dla uczniów i studentów, ale także dla dorosłych. Ma służyć pomocą w nauce słówek, dat, innych pojęć.

Zestaw utworzony w generatorku ma dołączone "puste" (bez istotnej treści) pliki graficzne i dźwiękowe. Zostały one podłączone do slajdów i stron. Użytkownik może je nadpisać własnymi plikami z grafiką i dźwiękiem. Jeśli zachowane zostaną oznaczenia nadane przez generatorek (np. 1.jpg, 1.mp3) to pliki Użytkownika zostaną włączone do pokazu i przejścia krok po kroku.I krok

1. Stwórz swój zestaw wprowadzając do formularza własne pary haseł, oddzielając je myślnikami.
Tworzony zestaw może zawierać maksymalnie 25 pozycji!

2. Wpisz kod widoczny pod wpisanym zestawem.

3. Kliknij Wyślij

Wpisz widoczny kod:

powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu